Magazin: Državni fakulteti

Državni fakulteti u Republici Srbiji na jednom mestu će svim mladima olakšati dolazak do informacija o fakultetima. Pogledajte koji državni fakulteti u Srbiji postoje, kako se odvija upis na ove fakultete, cene školarina, smerove i organizaciju samih fakulteta u okviru sopstvenih državnih univerziteta.

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 1948. godine izdvajanjem Tehničkog fakulteta iz sastava Univerziteta...

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu (ETF) osnovan je 1948. godine izdvajanjem Tehničkog fakulteta iz sastava Univerziteta...

Tehnološko – metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu (TMF) osnovan je 1967. godine.   Ova institucija...

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 1905. godine. Ova institucija je najstarija i najviša...

Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 1956. godine. Ova institucija je najstarija i najviša...

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 1948. godine izdvajanjem Tehničkog fakulteta iz sastava Univerziteta...

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je visokoškolska obrazovna i naučna ustanova sa dugom tradicijom....

U procesu formiranja moderne države sa svim neophodnim institucijama u 20. veku, formirana je...

Fakultet bezbednosti je nastao 1975. godine iz Instituta / Odseka za narodnu odbranu Prirodno-matematičkog...

Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu postoji kao nezavisna institucija od 1995. godine. Fakultet pruža...

Fakultet je osnovan 2006/2007 godine kada je krenuo sa primenom studijskih programa koji su...

Vojnomedicinska akademija je obrazovna i naučno-istraživačka institucija. Cilj Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije je stvaranje...