Magazin: Monetarna ekonomija

Monetarna ekonomija – lekcije, objašnjenja za ekonomski fakultet

Postoje dve moguće reakcije na inflaciju. Po jednoj nužna je potreba za borbom protiv...

Efekat koji novčana masa ima u privredi zavisi od količine novca u opticaju i...