adl adl

Prva godina

Odiseja

Odiseja je antički spev koji opisuje desetogodišnje lutanje Odiseja nakon Trojanskog rata i sve prepreke sa kojima se susretao na…

Ilijada Homer – prepričano delo i analiza Ilijade

Ilijada – Homer je obavezna lektira. Ovo je Ilijada analiza dela i prepričana lektira po pevanjima, čime ćete se lako spremiti za čas iz srpskog jezika.

Fonetika

R je nosilac između dva sloga kada se nađe: između dva suglasnika ili iza samoglasnika. Vokali (samoglasnici) su: A, E,…

Narodna usmena književnost

Poezija Lirske pesme: Mitološke Obredne (dodolske, krstonoške, koledarske, kraljičke, slavske) Običajne (svatovske, počašice, uspavanke, tužbalice) Posleničke (o radu) Ljubavne Porodične…

Glagolski oblici

Postoje lični i nelični glagolski oblici. Lični: Prezent – prost Aorist – prost Perfekat – složen Imperfekat – složen Pluskvamperfekat…

Teorija književnosti

Uvod u proučavanje književnog dela Umetnička dela: sva književna, vajarska, muzička, pozorišna, filmska i druga dela. Književnost je umetnost reči….

Drama „Faust“ i biografija Johan Volfgang Gete

Johan Volfgang Gete (1749 – 1832) je živeo u vreme klasicizma, ali je tad nastao i romantizam, kao i sentimentalizam…

Dobrica Ćosić biografija

Dobrica Ćosić (1921) od II svetskog rata do 90ih godina bio je aktivno uključen u politički život Srbije. Rođen je…

Branko Miljković biografija

Pripadao je drugoj generaciji posleratnih pesnika, neosimbolistima. Dve generacije posleratnih pesnika: Vasko Popa, Miodrag Pavlović, Stevan Raičković neosimbolisti Ivan Lalić,…

Osnovi ekonomije – saveti

Predavanja: Kod profesora Cerovića je više nego poželjno ići, dobro predaje, ali može se desiti da nekome ne odgovara njegov…