banner-2

Treća godina

Evidencija obaveza

Obaveza je pravni odnos na osnovu kojeg jedno lice (poverilac) ima pravo da od drugog lica (dužnika) zahteva da nešto…

Evidencija rashoda

Rashodi se vode u klasi 5 – rashodi. Grupe rashoda: grupe 51-55 – Poslovni rashodi grupa 56 – Finansijski rashodi…

Evidencija novčanih sredstava

Tekući račun je račun preko koga se obavlja evidencija novčanih sredstava kod banke. Instrumenti gotovinskog platnog prometa: Nalog za uplatu…

Evidencija kapitala

Kapital predstavlja sopstvenu imovinu (neto imovinu) vlasnika preduzeća. KAPITAL = BRUTO IMOVINA – OBAVEZE Struktura kapitala je utvrđena zakonom o…

„Hana“ Oskar Davičo

Hana je centralni motiv. Težište je na buđenju ljubavi i najava strasti. Ljubav prema Hani bez premca, svemoćna, dolazi iznanada….

„Čovek peva posle rata“ Dušan Vasiljev

Dušan Vasiljev, ekspresionizam. Posleratna klonulost je prisutna, dovodi do gubitka iluzija, snova. Slika rata, slika doma, raspad porodice. “Sestra mi…

„Gradinar“ Rabindranat Tagore

Gradinar, lični sluga, ujedno i baštovan. Pesma je oblikovana u dijalogu, pesnik zapravo želi da služi ženi u koju je zaljubljen. Želi…

„Tuga u kamenu“ Momčilo Nastasijević

Zatvorena pesma, Stefan Malarme, prva i poslednja strofa su iste. Jezički znaci, neiskazana tuga, tuga koja spaja nebo I zemlju….

„Gospa Nola“ Isidora Sekulić

Isidora Sekulić,  Miloš Crnjanski. U zbirci “Kronika palanačkog groblja”. Iz Vojvodine – Bačka. Gospa Nola Stub porodice, fine o svemu…

„Svakidasnja jadikovka“ Tin Ujević

Svakidašnja jadikovka – tužaljka nad sopstvenim životom (lement). Svakidašnji, od kad je sveta i veka Tin Ujević, hrvatski pesnik, boem, pisao…

„Sumatra“ Miloš Crnjanski

Pesma „Sumatra“ Miloša Crnjanskog je objavljena u “Srpskom književnom glasniku” 1901. – 1914. i 1920.-1941. Sumatra – ostrvo daljine i…

Lektira Starac i more Ernest Hemingvej – prepričano

Lektira Starac i more opisuje borbu starca Santjaga i ribe. Ernest Hemingvej kroz knjigu „Starac i more“ dočarava čovekovu borbu za opstanak.