Pojam i dimenzije globalnog društva

Pojam globalnog društva Relativno trajna, stabilna, hijerarhijski organizovana celina društvenih delovanja i društvenih odnosa pojedinaca i grupa. Osnovni zadatak sociologije...

Pluralizam vizija i orijentacija sociologije

Vizije – opšti pogled na društvo.   Organska vizija – društvo, integrisana, uravnotežena celina u kojoj su delovi uskladjeni sa...

Metode sociologije

Pojam metoda – methodos – put, način.   Ima tri aspekta: teorijski – ono što znamo o predmetu logički –...

Društveni determinizam

Sociologija je teorijska (uopštavajuća) nauka.   Društveni determinizam (determinate) – odrediti, svaka društvena pojava ima uzrok u nekoj drugoj pojavi...

Predmet sociologije

Predmet sociologije je ljudsko društvo kao celina – totalitet.   Društvene pojave :   Složen pojam objedinjuje sva društvena delovanja,...

Nastanak i pojam sociologije

Mlada nauka, nastala početkom 19. veka (period društva u krizi). Sociologija se još naziva nauka društva u krizi.   Osnivač...