Političke partije

Pojam organizacije predstavlja ustanovljenu mrežnu uloga i položaja pojedinaca. Organizacije nas povezuju sa institucijama. Male društvene grupe su uvek bolje...

Država

Država je politička ustanova čiji je osnovni zadatak da zaštiti postojeći poredak. Najvažnija politička ustanova. Elementi države: –         stanovništvo –        ...

Politika, veština upravljanja društvom

Pojam institucija i vrste. Delovi društvene strukture koji svojim funkcionisanjem (uravnoteženim) doprinosi menjem ili većem razvoju ili nazadovanju društva. Politika...

Modeli društvenog raslojavanja

Stratifikacijski (stratus – sloj) Veber smatra da se savremeno društvo raslojava trodimenzionalno: –         politički –         ekonomski i –         ugled  ...

Društveno raslovajavanje

Vertikalna dimenzija globalnog društva. Bitan element svakog društva. Predstavlja društveni položaj pojedinaca i grupa. Uzroci raslojavanja: –  materijalno bogatstvo, tip...

Etnička zajednica

Pojam: ethnos – narod Velike skupine ljudi povezane pre svega poreklom. Trajniji, život na jednoj teritoriji. Postoji veliki broj etničkih...

Porodica – primarna ljudska zajednica

Porodica je bio psiho socijalna zajednica roditelja i rodjenje, usvojene dece. Biološka funkcija, radjanje dece – suština je obnavljanje stanovništva....

Brak i tipovi braka

Osnovna ćelija svakog društva je porodica. Da bi se formirala porodica neophodan je brak. Društveno priznata veza žene i muškarca....

Sociološke teorije

Sociološka teorija je skup logički ispravnih znanja koja nam omogućava da dodjemo do istine. Funkcionalistička Osnivači: Talkot Paskons, Robert Merton....

Priroda i čovek u tehnološkom društvu

Tehnologija (tehne – veština) nauka koja prati primenu naučno tehnoloških inovacija i dostignuća. Način na koji se nešto proizvoid. Naučno...

Prirodna i društvena sredina

Prirodna sredina su prirodni činioci koje čovek zatiče rodjenjem na teritoriji, okvir života društva (klima, hidrografija, rudno bogatstvo, reljef …...

Struktura i društvene grupe

Pojam društvene strukture (structura – sastav gradja). Sociologija se bavi elementima društva i kako društvo kao celina povezuje te elemente...