banner-2

Četvrta godina

Podela tržišta

Prostor: –         lokalno (jedno mesto) –         regionalno (npr. niški region) –         nacionalno (jedna zemlja) –         medjunarodno (svetsko)   Osnovna podela:…

Tržište

Prostor na kom se sučeljava ponuda i tražnja.   Postaje sve više apstraktno, nije vezano za mesto.   Ponuda –…

Dinamičnost marketinga

Tražnja => količina novca koju su potrošači spremni da daju za neki proizvod   Zahtev potrošača: asortiman, sezonske tražnje  …

Integralnost marketinga

Transportna funkcija, proizvodna, finansijska.   koordinacija aktivnosti potfunkcije (uskladjivanjem) koordinacija marketing funkcije i ostalih poslovnih funkcija Saradnja marketinga sa drugim…

Definisanje marketinga

AMA: Marketing je proces planiranja i sprovodjenja koncepcija, odredjivanja cena, distribucije i promocije ideja, roba i usluga, radi kreiranja razmene…

Poslovne orijentacije preduzeća

Vrste orijentacije Fokus Sredstva Cilj Proizvodna orijentacija Proizodnja Unapredjenje procesa proizvodnje Proizvesti što više Prodajna orijentacija Prodaja postojećih proizvoda (nametanje)…

Značenje pojma marketing

1. Marketing kao ekonomski proces   2. Marketing kao poslovna koncepcija, proizvodna koncepcija, prodajna koncepcija, marketing   3. Posmatra se…

Nastanak i razvoj marketinga

Razvoj teorije marketinga   1900. – 1910. otkriće (dobija svoje ime) 1911. – 1920. kristalizacija 1921. – 1930. integraija (Nilsen,…