adl adl

Četvrta godina

Podsticanje izvoza

Podstiču i razvijene i nerazvijene zemlje. Podsticanje vrši država: Formiranje specijalizovanih banaka koje trebaju da obezbede kredite ili da osiguraju…

Neoprotekcionizam

Skup mera koje primenjuju razvijene zemlje sveta da bi zaštitile svoju privredu. Mere: Kontigenti i samoograničavanje izvoza Restriktivni uvozni postupak…

Mere iz oblasti finansijske politike

Avansni depozit kod uvoza – prilikom uvoza robe uvoznik mora da uplati depozit na račun svoje poslovne banke u iznosu…

Ostale mere kojima se štiti domaća privreda

Borba protiv monopola – svetska trgovinska organizacija smatra da monopoli treba da učestvuju u svetskoj trgovini, moraju da budu fer…

Mere koje direktno utiču na količinu

Kontigenti – količina ili vrednost robe čiji obim odredjuje vlada s tim što ministarstvu za trgovinu i privrednoj komori prepušta…

Argumenti za zaštitu domaćeg tržišta

Kada je svetska cena viša od domaće cene – najčešće se izvozi, u boljem položaju su domaći proizvodjači, a u…

Carine

Carina predstavlja obavezu uvoznika, eventualno izvoznika, da u momentu kada roba prelazi nacionalnu granicu plati propisanu sumu novca u korist…

Moderne teorije medjunarodne trgovine

Teoretičari: –         Posner – smatrao je da je uvodjenje tehnike i tehnologije u proizvodnju važno jer obezbedjuje nastanak novog proizvoda…

Intraindustrijska trgovina

Razmena sličnih ili diferencijalnih proizvoda izmedju zemalja. Istovremeno se uvoze i izvoze slični proizvodi. Interindustrijska trgovina označava ili samo uvoz…

Moderna teorija medjunarodne trgovine

Činioci proizvodnje : rad, kapital i zemlja. Savremena moderna : tehnično-tehnološki progres, marketing i menadžment izuzetno važni u spoljnotrgovinskoj razmeni…

Hekšner, Olin, Samjuelsov model komparativnih prednosti (Hosov model)

Hekšner – 1919. Pokušao da odgovori zašto neke zemlje imaju komparativne prednosti (kao i Hosov mode).  Zemlje koje imaju obilje…

Teorija recipročne tražnje Džona Stjuarta Mila

Pripada klasičnoj školi. Pristalica slobodne razmene – liberalizma u spoljnoj trgovini. Tražnja izuzetno važna u spoljnotrgovinskoj razmeni. Ako je ravnopravna…