Srednja škola

Beleške su onaj prijatelj iz odeljenja koji uvek ima urađen domaći, ali neće podsetiti nastavnicu da ga je zadala kada ona to zaboravi. Daćemo ti da prepišeš sve naše beleške sa časova koje smo pažljivo pisali, bilo da ti trebaju prepričane lektire ili samo savet o tome koji fakultet upisati nakon završetka srednje škole.

U zavisnosti od toga u kojoj oblasti ti treba pomoć prijatelja, izdvojili smo prepričane lektire po godinama, kao i najbitnije pojmove koje bi trebalo da znaš pred kontrolni iz ekonomije ili mašinstva. Izaberi koje ćeš beleške pročitati:

Cigani prepričano – Aleksandar Sergejevič Puškin

Poema „Cigani” spada u najtragičniji Puškinov tekst, koji je napisao dok je bio u progonstvu u Besarabiji. Puškina je zainteresovao...

„Lorelaj“ Hajnrih Hajne

Predstavnik je poezije svetskog bola, ovo je lirska pesma sa elementima deskripcije i naracije (opis prirode i nerazvijena radnja). Karakterističan...

Putovanje Čajlda Harolda – prepričano delo

“Putovanje Čajlda Harolda” je veliki lirsko-epski spev Džordža Gordona Bajrona. .Tema poeme je putovanje. Glavni motiv koji se javlja jeste motiv opraštanja.

Viktor Igo – Predgovor „Kromvelu“

Viktor Igo, francuski pisac, pesnik romansije, predstavnik romantizma u Francuskoj. Najznačajniji romani „Zvonar Bogorodičine crkve u Parizu“, „Jadnici“, zbirka pesama...

Sličnosti i razlike izmedju Molijerovog Harpagona i Kir Janje J. S. Popovića

Novac je demon koji zavlada čovekom toliko da mu se ovaj ponekad predaje bez ostatka. On je moć i propast....

Kir Janja lektira prepričano – Jovan Sterija Popović

Kir Janja lektira spada u najpoznatija dela Jovana Sterije Popovića. Ova lektira se najčešće obrađuje u drugoj godini srednjih škola,...

Dositej Obradović: Život i priključenija analiza, detaljno prepričano

Dositej Obradović Život i priključenija analiza, detaljno prepričano za sastav, književni rod i vrsta - Život i priključenija prepričan prvi deo u nastavku!

Pismo Haralampiju analiza – Dositej Obradović

Pismo Haralampiju je prvi štampani tekst Dositeja Obradovića. Ovde možete pročitati kako izgleda Pismo Haralampiju prepičano. Dositej Obradović Pismo Haralampiju...

Zaharije Orfelin „Plač Serbiji“

Zaharije Orfelin rđjen je u Vukovaru, bio je istoričar, umetnik, kaligraf, pesnik, pisac udžbenika, pedagoški pisac, grafičar. Napisao je prvi...

Besede o šajkašima, Gavril Stefanović Venclović

Šajkaši su srpski graničari koji su na Dunavu, u lakim čamcima, šajkama, čuvali od turaka austrijske granice. U besedi iznosi...

Gavril Stefanović Venclović

Milorad Pavić, savremeni srpski pisac, pisac romana „Hazarski račnik“ objavio je zbornik Venclovićevih književnih pripovedaka. Svi njegovi tekstovi bili su...

Reformatorski pokret u Evropi

Reformatorski pokret u Evropi, obuhvata 18. vek. Racionalistička filozofija, Rene Dekart, Frensis Bekon, Isak Njutn. Slobodno voljno odlučivanje čoveka, autonomija...