Magazin: Volonterske prakse

Od volontera se očekuje da organizuju vreme za mališane, da komuniciraju sa njima na...

Studenti na ovom projektu imaće priliku da, kroz interaktivne radionice, predstave svoju kulturu i...

‘’Magellan’’ program pruža priliku studentima da podučavaju decu jezičkoj pismenosti.

Svi učesnici imaće priliku da budu deo internacionalnog projekta “Interseliger” i organizovaće razne događaje.

Studenti / volonteri deci kroz šestonedeljni kapm u Češkoj podižu svest o značaju multikulturalizma...

Podučavanje studenata ekonomskim temama i finansijama

Od studenta / volontera očekuje se da pripremi kreativne i interaktivne sesije i radionice...

Tokom šest nedelja, volonteri će raditi na razvoju novih i kreativnih metoda za promociju...

“Kindergartens” projekat u trajanju od šest nedelja gde će volonteri deci pružiti osnovna znanja...

Tokom šest nedelja internacionalni volonteri učestvuju u ’’Partner for Women’’ radionici.