Moderna teorija medjunarodne trgovine

Činioci proizvodnje : rad, kapital i zemlja. Savremena moderna : tehnično-tehnološki progres, marketing i menadžment izuzetno važni u spoljnotrgovinskoj razmeni...

Hekšner, Olin, Samjuelsov model komparativnih prednosti (Hosov model)

Hekšner – 1919. Pokušao da odgovori zašto neke zemlje imaju komparativne prednosti (kao i Hosov mode).  Zemlje koje imaju obilje...

Teorija recipročne tražnje Džona Stjuarta Mila

Pripada klasičnoj školi. Pristalica slobodne razmene – liberalizma u spoljnoj trgovini. Tražnja izuzetno važna u spoljnotrgovinskoj razmeni. Ako je ravnopravna...

Teorija komparativnih prednosti Davida Rikarda

Predstavnik je klasične škole. Zalagao se za liberalizam – naučni pravac u spoljnoh trgovini. 1827. napisao je delo ,,Princip plitičke...

Adam Smit

Bio je Englez. Izvršio je sistematizaciju svih ekonomskih znanja do tada. 1776. Godine napisao je delo ,,Istraživanje o prirodi i...

Klasična škola političke ekonomije

Naučna disciplina koja proučava zakone i zakonitosti vezane za proizvodnju. Klasična škola – u 18. Veku se jače ispoljava. Teoretičari...

Protekcionistički koncept medjunarodne trgovine

Postoje dva načina koncepta medjunarodne trgovine: –         liberalizam –         protekcionizam   Liberalizam: zalaže se za slobodan protok roba i usluga....

Merkantilistički stavovi o trgovini

Merkantilizam – prva škola ekonomske misli, obuhvata period 15. – 18. veka. Trgovina je najvažnija delatnost. Bogatstvo društva se meri...

Uloga spoljnih faktora u nacionalnoj ekonomiji

Istorijski postoje tri velike društvene podele rada: izdvajanje stočarstva od zemljoradnje pojava zanatstva pojava trgovine (20. vek – najveći razvoj)...