Autor: Aleksa Milosavljević

13 teksta

Tekstovi

U pripoveci Salašar Veljko Petrović paralelno predstavlja selo i grad, odnosno seljake i varošane, kao aktere ruralne, odnosno građanske (malograđanske)...

Zakonski okvir Republike Srbije posebno definiše ugovor koji se potpisuje između poslodavca i zaposlenog, a koji se tiče zasnivanja radnog...

POSLEDNJI TEKSTOVI