Autor: Selena Josipović

52 teksta
Mašinski inženjer. Ljubitelj vazduhoplovstva, sporta, istorije i dobrog piva. Osoba sa viškom slobodnog vremena i oštrim jezikom. Na društvenim mrežama (na kojima je dostupna 24/7) poznata je kao "grammar nazi", pa je tako i dobila mesto lektora.

Tekstovi

Skupština Republike Srbije, 1. jula 1993. godine, usvaja Zakon o učiteljskim fakultetima u Republici Srbiji, te na taj način Učiteljski...

Univerzitet u Beogradu je samostalna visokoškolska ustanova sa statusom pravnog lica čiji je osnivač Republika Srbija. Još 1808. godine, Dositej Obradović...

POSLEDNJI TEKSTOVI