Direktor finansija i opštih poslova – Moj (budući) posao – Tijana Jovanović

Pogledajte kako izgleda posao direktora finansija i opštih poslova koji, u novom Moj (budući) posao snimku, opisuje Tijana Jovanović – Direktor finansijskih i opštih poslova u kompaniji WP Distribution.

Transkripcija

Ćao, ja sam Tijana Jovanović, direktor finansija i opštih poslova u kompaniji WP Distribution. Potrudiću se da vam približim ovo zanimanje, odnosno, da vam ispričam kako izgleda pozicija Direktora finansijskih i opštih poslova, šta podrazumeva i kako može izgledati tvoj budući posao.

Čime se bavi direktor finansija i opštih poslova?

Moj posao se svodi na dve funkcije vezano za finansije i opšte poslove. Finansije predstavljaju planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu svih finansijskih procesa u preduzeću, dok sa druge strane, opšti poslovi se usmeravaju na kadrovsku strukturu i na sva pravna pitanja koja se odnose na moju delatnost, tj. delatnost kompanije.

Kako se dolazi do pozicije finansijskog direktora?

Ja sam završila osnovne studije na Fakultetu Organizacionih nauka, smer Opšti menadžment. Međutim, ono što me je najviše interesovalo tokom studija jesu finansijski predmeti i finansije uopšte. Za ovu poziciju je neophodno visoko obrazovanje, a ja sam se nakon završenih studija zaposlila u ovoj kompaniji. Kako je okruženje u kompaniji malo i dinamično, otvorila se mogućnost da radim i opšte poslove. Upravo zbog toga sam izabrala master studije na FON-u, ali ovaj put smer Ljudski resursi. Znanja i iskustva sa FON-a znače.

Verovatno vam zvuči čudno što sam ja posle završenih studija odmah došla na takvu poziciju koja zahteva prethodno iskustvo. Međutim, razuveriću vas, u malim preduzećima samo okruženje je prilično dinamično i brzo se uči. Ja sam imala situaciju da mesecima radim na jednom investicionom projektu, tj. izgradnja jedne fabrike i gde smo tražili jedan deo sredstava od banke. Kada sam došla na sastanak sa direktorom, bila je situacija da su me gledali u fazonu – šta će ona ovde. Međutim, kada sam ja bila ta koja je otvorila sastanak i objasnila našu zamisao, u tom trenutku vidite promenu lica sagovornika i nasmejete se u sebi.

Kako izgleda radni dan direktora finansija?

Moj radni dan počinje vrlo ubrzano, provera mejlova, sastanci sa direktorima i sve one aktivnosti koje su mi unapred isplanirane u kalendaru. Moj sastanak sa direktorima izgleda tako što planiramo sve aktivnosti koje ja treba da uradim u toku nedelje. Budžetiranje, priprema dokumentacije za izvoz, budući da se moja kompanija pretežno bavi izvozom. U skladu sa tim, treba pripremiti odgovarajuću dokumentaciju koja je u skladu sa zakonom i u skladu sa svim carinskim pravilima koje naša država traži.

Moja komunikacija sa klijentima izgleda tako što se u toku dana čujem sa njima vezano za usklađivanje finansijskih kartica vezano za potraživanja i dugovanja. Ukoliko postoji neki nesporazum da to rešimo jako brzo. Kada je taj deo posla završen, svakako je najbitnija komunikacija sa bankama i prilivi iz inostranstva, obrada celokupne dokumentacije vezano za priliv deviza, promenu deviza, vođenje komunikacije koliki će kurs biti tog dana (morate da budete dobar pregovarač sa bankom).

Glavna podrška mojoj funkciji jeste moje knjigovodstvo, koje je u našoj firmi eksterno. Moja svakodnevna komunikacija sa račuonovođom predstavlja glavni zadatak da sve funkcionoiše kako treba. Uglavnom su to poslovi koji se tiču kartica, proveravanja stanja magacina, budući da kompanija ima jako velike zalihe materijala.

Budući da kompanija pretežno izvozi i da se bavi prodajom dodataka ishrani, postoji uslužna proizvodnja sa kojom mi komuniciramo za naše proizvode. Oni obavljaju deo proizvodnje, a naše je da pribavimo sav materijal koji je potreban za taj proizvod i tu nastaje jako specifičan posao gde vi treba sav materijal da date proizvođaču i da proverite kvalitet proizvoda.

S’ obzirom da neko daje uslužnu proizvodnju, vi ste oni koji isporučuju kranji proizvod, a morate biti sigurni u kvalitet robe, tj. da ta roba bude najboljeg kvaliteta. Najjednostavnije objašnjeno kako izgleda taj proces: vi poručite materijal od dobavljača, kada materijal stigne magacioner zapiše materijal, vodi ga na karticama. U skladu sa tim, tehnolog pravi normative koji su već ustaljeni u kompaniji, na osnovu toga pravi trebovanje iz magacina. Sva roba koja se trebuje iz magacina šalje se na kamion, taj materijal odlazi u proizvodnju.

Proizvođač napravi vaš proizvod, isporuči ga nazad u vaš magacin ili direktno na carinjene. Nakon toga se pravi obračun proizvodnje. Finansijski ispraćeno, ja dobijam sve prijemnice koje šaljem svom knjigovodstvu i sve otrpemnice za koje je trebovan materijal. Na kraju se napravi obračun proizvodnje i vi vidite šta vam proizvodnja vraća na stanje i ono što ste potrošili prema normativu. Tu postoji tzv. procenat škarta koji je dozvoljen i regulisan vašim odnosima sa proizvođačem.

Kako izgleda posao direktor finansija i opštih poslova - Tijana Jovanović - WP Distributin

Sada dolazi moje zaduženje, kada ja treba sve da proverim, napravim izveštaj i pošaljem svom direktoru proizvodnje na odobrenje. Taj izveštaj u sebi sadrži normative, utrošenu količinu u proizvodnji i zalihe koje su ostale. Kada se kockice poklope, cifre budu regularne, vama direktor to potpisuje i to se nosi u knjigovodstvo kako bi se zaveo zapisnik. Na osnovu njega se skida ceo materijal sa stanja i vi od materijala koji ste dali u proizvodnju i za koji je proizvodnja isporučila račun formirate robu. Znači dobijate robu koja je namenjena daljoj prodaji.

Kada ste dobili robu na raspolaganju, imate obavezu prema svom kupcu. Budući da je moja kompanija pretežno izvonik, sva roba se isporučuje direktno u evropsku uniju, mi nemamo nikakvih dodirnih tačaka sa Srbijom. Procedura je malo komplikovanija, budući da sa evropskom unijom postoji sporazum gde nemate carinu i treba da pripremite jedan obrazac koji se zove EUR1, a taj obrazac podrazumeva svu dokumentaciju koja opravdava da je poreklo robe isključivo iz Srbije. EUR1 podrazumeva sve izjave o količinskom sastavu vašeg proizvoda, račune od sirovina gde dokazujete da su sirovine isključivo iz Srbije, fakturu od proizođača i propratnu dokumentaciju, CMR, tj. prevoznika za tu robu i račun za prevoz.

Mi sa našom špedicijom radimo već godinama i nemamo problem da se za svaki izvoz dogovaramo o dokumentaciji, ali  postoje neke situacije gde se naprosto dogodi da fali neki papir. Tu morate brzo da reagujete, jer termin isporuke mora biti ispoštovan. Mi smo imali situaciju da se roba nalazila na carini i da je u tom trenutku proizvođač nije izdao zdravstveni sertifikat koji je ostao na nečijem stolu. Tu morate brzo da reagujete, jer je zdravstveni sertifikat nešto što opravdava kvalitet vašeg proizvoda. Kada ste isporučili vašu robu kupcu, dolazi trenutak naplate, ukoliko to nije avansno regulisano.

Moj posao tada, tj. kada dođu pare iz inostranstva, je da odradim priliv i da promenim devize za dalje plaćanje našim dobavljačima i proizvođaču. Sav priliv deviza i promena deviza se odvija na jako jednostavan način. Preduslov je da budete na depo kartonu vaše firme kako bi mogli da odradite svu dokumentaciju koja vam je neophodna za banku. Od banke dobijate LR doznaku, popunite je, pošaljete i nakon toga vaša sredstva su na računu. Nakon toga zovete za kurs, to je ono što sam rekla da treba da budete dobar pregovoarač, jer banke štite svoje interese, a vi interes kompanije.

Kada dogovorite kurs, šaljete obrazac za promenu deviza i kada to napravite pošaljete, pare su vam na računu. Dakle, kada je novac na računu, plaćate svojim dobavljačima. Dinamika plaćanja je ustanovljena na sastanku sa direktorom, a moj posao je da izvršim sva plaćanja preko elektronskih naloga.

Obaveza svake kompanije u Srbiji koja je poreski obveznik jeste da preda PDV prijavu do 15. u mesecu. PDV prijava se sastoji od svih ulaznih i izlaznih računa koji su napravljeni prethodnog meseca. PDV prijavu radite za prethodni mesec, odnosno 15. u tekućem mesecu za prethodni mesec. Tu nastaje usaglašavanje sa kupcima i sa dobavljačima ukoliko neki papir fali, a uvek fali. Na osnovu svega toga vi napravite knjigu ulaznih i izlaznih računa, a razlika PDV između izlaznih i ulaznih računa jeste PDV koji vi prijavljujete tog meseca.

Budući da je kompanija izvoznik, mi uvek tražimo povraćaj PDV-a. PDV prijavu takođe podnosite elektronski, elektronski sertifikat je jedan čip koji vaš knjigovođa ima. Na osnovu toga poreska uprava dobija vašu poresku prijavu, a vi u toku meseca dobijate rešenje da li vam je PDV prijava odobrena ili ne.

Dolazimo do onog finalnog izveštaja koji se pravi tokom svakog meseca, a to je finansijski izveštaj i neto novčani tokovi. Budući da generalni direktor od mene traži da mu rashode i prihode svedemo na podklase, postoji jedna excel tabela koju ja popunjavam svakog meseca i šaljem na mejl. Na kraju poslovne godine, tj. navršenih 12 meseci imate zakonsku obavezu da državi do kraja februara dostavite vaš bilans stanja i uspeha, kao i statističke izveštaje.

Još jedan važan zadatak u mojoj kompaniji jeste komunikacija sa zaposlenima, to obuhvata sve regulisane ugovore o radu, obračun zarade zaposlenih, sredđivanje godišnjih odmora, isplata plata, sređivanje zdravstvenog osiguranja i sve ono što je neophodno da bi jedna kadrovska struktura u vašoj kompaniji funkcionisala.

Iako ovaj posao zahteva veliku odgovornost i mislite da je svaki dan isti, dešava se da nekada morate brzo da reagujete.

slika

Mi smo imali interesantnu sitauciju pre mesec dana, da smo morali da menjamo poresku prijavu, budući da nam je izvoz bio 30.4., a naša carina nije reagovala na vreme, tj. nije dobila dokumentaciju na vreme i napisali su da je izvoz 3.5. Vi u poreskoj prijavi ne smete da prijavite takav izvoz u aprilu mesecu, već morate da dobijete JCI dokument na kome tačno piše koji je datum, i mi smo brzinski morali da promenimo to sve. Kada napravite nešto ažurno nećete imati nikakav problem ni sa poreskkom upravom ni bilo kojom drugom institucijom.

Da li radiš samostalno ili u timu?

Iako svoju funkciju obavljam samostalno, stalno sam u komunikaciji sa svim kolegama iz kompanije, kao što je direktor proizvodnje, generalni direktor, tehnolog, knjigovođa, advokat zadužen za pravne usluge… dakle, zaokružen sistem komunicaranja.

Pogledajte / pročitajte korisne informacije o drugim poslovima:

Podeli