“Večiti studenti” dobili još godinu dana za završetak falkulteta

Izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju predvidele su rok od godinu dana za završetak studija, za “večite studente”. Zakon bi trebalo da se nađe pred poslanicima u Skupštini u drugoj polovini septembra, a neke novine se odnose i na pravila o uvođenju nastave na stranom jeziku.

 

Poslednja šansa za stare studente

Produženje roka za završetak studija se odnosi na studente koji su upisali fakultet po starom planu i programu, ali i na studente koji studiraju po bolonjskom sistemu više od maksimalnih osam godina predviđenih za završetak četvorogodišnjih studija. Ovo nije prvi put da se starim studentima rok za završetak studija produžava, budući da je uvođenjem “bolonje” predviđeno da diplomiraju najkasnije u toku školske 2011/2012 godine. Ovaj rok je prvi put pomeren za 2014. godinu, zatim za 2016. a na kraju za 2018. godinu.  

Novina je i to da će fakulteti moći samostalno da organizuju nastavu na stranim jezicima ukoliko imaju osposobljen nastavni kadar, a da im za to nije potrebna posebna akreditacija. Organizovanje nastave na stranim jezicima je motivisano sve većim brojem stranih studenata u Srbiji, ali i porastom studentskih razmena koji podstiču internacionalizaciju fakulteta.

Akademijama potrebni menadžeri

Zakon između ostalog predviđa i uvođenje menadžera na akademije strukovnih studija i visoke škole, što je objašnjeno potrebom da se upravo oni bave međunarodnim projektima i upravljanjem finansija. Najavljeno je i uvođenje lektora srpskog jezika na strane visokoškolske ustanove, a za njihov izbor će biti formirana posebna komisija jer je ova novina u nacionalnom interesu naše države.

Podeli